Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A budapesti kvéker csoport története
 
A kvékerek mindig gyorsan reagálnak a felmerülő igényekre és lehetőségekre. Amikor a vasfüggöny leomlott, Pat Stapleton, Barbara Forbes, Franco Perna és más kvékerek eljöttek Magyarországra és kapcsolatba léptek Farkas József református lelkipásztorral és feleségével, Farkas Évával, a nemzetközileg jól ismert eszperantistával. Az ő közvetítésükkel egy korábban ismeretlen, szeretetteljes támogató világ nyílt meg Budapesten.
 
Farkas József gyülekezetéből néhányan meghívást kaptunk kvéker családokhoz, ill. Woodbrooke-ba, a birmingham-i kvéker tanulmányi központba, ahol olyan élményekkel gazdagodtunk, melyek egész életünket megváltoztatták.
 
Ezután mindig összehívtuk a kvékerek barátait, valahányszor kvéker látogatók érkeztek Budapestre. 1993-ban már csoportként kaptunk meghívást  Brüsszelbe és Strasbourgba, hogy megismerhessük a kvékerek tevékenységét az európai intézményeknél.
 
1993-ban Imrényi Zsuzsa összeházasodott Basil Eastlanddal a birmingham-i Edgbaston kvéker istentiszteletén, és 1993 őszétől Basil javaslatára rendszeressé tettük az összejöveteleinket Budapesten. Ugyanabban az évben csatlakoztunk a kvékerek barátainak tágabb közösségéhez, a Wider Quaker Fellowship-hez.
 
Hamarosan indíttatást éreztünk, hogy tegyünk valamit a nemzetiségi megbékélés érdekében a Kárpát-medencében. Elhatároztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a környező országokban élő hasonló gondolkodású emberekkel. Képeslapot küldtünk nekik karácsonyra.
 
1995 tavaszán közös találkozót tartottunk az Edgbaston Meeting néhány tagjával  a magyarországi Bábolnán.
 
Mivel izgatott minket a kérdés, hogy mi az elméleti háttere mindannak a gyakorlati jónak, amelyben részünk volt, teológiai kutatásba kezdtünk, hogy jobban megismerjük a kvéker szellemiséget. Ezért szerveztük meg az első regionális találkozót Budapesten 1996-ban. Azóta évente megrendezésre kerül a Közép-Európai Regionális Találkozó. Az FWCC Európai és Közelkeleti Szekciójától kapott anyagi támogatással a következő találkozókat szerveztük eddig:
 
 
1996 Budapest, Magyarország
Kvéker alapok
 
1997 Kassa, Szlovákia
Hídverés Közép-Európában
 
1998 Brno, Csehország
Az erőszak alternatívái
Válaszok 1989-ra
 
1999 Piliscsaba, Magyarország
Kolostor és piactér
Kísérlet a Fénnyel
 
2000 Perbenye (Pribylina), Szlovákia
Tanítások Farkas Józseftől
 
2001 Gárdony, Magyarország
 
2002 Brno, Csehország
A kisebbségek
Kvéker alapelvek
 
2003 Velence, Magyarország
Utak a kvékerekhez
 
Az EU-csatlakozás előre nem látható pénzügyi bizonytalanságai miatt 2004-ben nem volt regionális találkozó.
 
 
2005 Taksony, Magyarország
A kvéker hagyomány
Egy napi munka: Habitat
 
2006 Czesky Sternberg, Csehország
Egyszerűség
 
2007 Poznan, Lengyelország
Woodbrooke-on-the-Road
Nyitás az érdeklődők felé
 
2008 Bécs, Ausztria
Közös EMES-találkozó
 
2009-ben ismét Ausztriában találkozunk, és arra fogunk koncentrálni, hogyan tudjuk segíteni a kis csoportok fejlődését.
 
1993 óta Budapesten folyamatosan tartunk kis kvéker találkozókat egyszer vagy kétszer egy hónapban, és az évek során szerető közösséggé váltunk. Próbáljuk felismerni Isten képét mindenkiben hovatartozástól és hittől függetlenül, és sikerült megtalálni a közös alapokat.
 
A kilencvenes évek végén szerveztünk egy ’határ-találkozót’ bécsi kvékerekkel, és ezzel kezdetét vette egy új, ihletett ’intézmény’, ahogy azt példaképünk, az osztrák Grete Scherer nevezte. A bizalom és barátság a két csoport között folyamatosan nő. A találkozókat télen tartjuk, ezért megpróbáljuk a vendégszeretetet és az elmélkedést meg a csendes istentiszteletet összekapcsolni a fizikai felfrissüléssel (pl. 2008-ban gyógyfürdőben is voltunk Komáromban).
 
A kétezres évek elején Terry Hobday és a Creamore Fellowship of Friends (Wem), egy
észak-angliai angliai kvéker csoport testvércsoporttá fogadott minket. Terry és Zsuzsa azóta is rendszeresen kapcsolatban vannak egymással. Terry összegyüjti és továbbküldi nekünk a Quaker Monthly-t. Ő maga többször járt nálunk. Wem-ből néhányan résztvettek a velencei Közép-Európai Találkozónkon 2003-ban. Négyen Budapestről 2006-ban eljutottunk Wembe, és élvezhettük az ottaniak nagylelkű vendégszeretetüket. Várjuk, hogy mielőbb megint Budapesten köszönthessük őket.
 
Csoportunk történetének különleges fejezete kapcsolódik a vajdasági Újvidékhez. Az a vállalásunk, hogy tegyünk valamit a nemzetiségi megbékélés érdekében, messzire vezetett minket. Csoportunk szerb tagjának, Várady Verának folyamatos önzetlen segítségével eljutottunk a Vajdaságba egy tanulmányútra, aztán önkéntes munkával segítettük az újvidéki Ökumenikus Humanitárius Szervezetet 2006 nyarán, és szerveztünk egy nemzetközi tábort nyugati és szerbiai fiatalok számára Kishegyesen 2007-ben. Jelenleg segíteni próbálunk egy újvidéki kvéker csoport beindításában. Mindvégig éreztük az európai vezetőség, különösen Bronwyn Harwood szeretetteljes támogatását és a Quaker Voluntary Action (Kvéker Önkéntes Szervezet) segítő figyelmét.
 
Csoportunk tagjai közül többen abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy szolgáló vezetőként segíthették mások munkáját. Berne Weiss egyike volt a 2007. évi Kvéker Ifjúsági Zarándoklat felnőtt kísérőinek. Berne Weiss és Eastland Zsuzsa meghívást kapott a Svédországban 2007-ben tartott Utazó Kvékerek Találkozójára. Borzsák Judit és Eastland Zsuzsa részt vett a Kvékerek Európában c. online kurzuson, és ők lesznek a magyar nyelvű online kurzus moderátorai.
 
Csoportunkból hárman formálisan is a Barátok Vallásos Társaságának (Kvékereknek) tagjai 2002 óta. Ez a szám hamarosan megkétszereződik.
 
Általában havonta kétszer találkozunk, de összejövünk informálisan is egy közös sétálás, színházlátogatás vagy ebéd keretében. Ma már nem csak a kapcsolattartó útján értesülünk más kvékerek életéről. Kinek-kinek megvannak a személyes baráti kapcsolatai a kvékerek családján belül.
 
Gondolatok:
 
1.      Nem érthetjük meg igazán, hogy mit jelent a kvéker út, ha pusztán elméleti-teológiai szinten keressük a választ. Akkor kezdjük megérteni, vagy inkább megtapasztalni, hogy mi a lényege, ha rendszeresen együtt gyakoroljuk a szeretetet az istentisztelet csendjében, Isten jelenlétében.
2.      Ha azt kérdezed kvékerektől, hogy miben/kiben hisznek, akkor rossz kérdést teszel fel. Azt kell inkább kérdezned, hogy hogyan keresik az igazságot, hogyan próbálnak élni a mindennapokban.
 
Eastland Zsuzsa